karikature šćekić gorana

Blog

karikaturista Scekic Goran

March 16, 2007

 

  Goran Šćekić je roðen 01.01.1963. godine u Beranama. Karikaturom je poèeo da se bavi 1992. godine, kada prvu karikaturu objavljuje u tada jedinom dnevnom listu “Pobjeda”. Od tada ga zapažaju urednici mnogih medija u Cnoj Gori i Srbiji, pa se njegovi radovi pojavljuju u brojnim listovima i èasopisima. Zahvaljujuæi internetu, postaje poznat i u dijaspori. U 2001. i 2007  godini dobio je novinarsku nagradu Udruženja novinara Crne Gore. Godine 1999. prekida saradnju sa svim medijima pod patronatom države i prelazi u dnevni list “DAN”. Do danas je objavio preko 7.000 karikatura. Odradio je devetnaest samostalnih i desetak kolektivnih izložbi.

    posjetite galeriju karikatura šćekić gorana  na adresama :

                   http://www.acocar.50megs.com/index.html

                         http://karikature-scekic.tripod.com/

                         http://www.ace.users.cg.yu/

                         http://www.acocar.users.cg.yu/


Posted at: 07:23 AM | 0 Comments | Add Comment | Permalink

Posts by Date

Recent Posts

Archives